Klachten

Een goed contact met uw huisarts is belangrijk. Bent u over bepaalde zaken niet tevreden, bespreek die dan met ons. Wij staan altijd open voor een gesprek.

Mochten we er samen niet uitkomen, of praat u liever niet met een van ons, dan kunt u zich wenden tot een klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van DOKh. Voor meer informatie zie www.dokh.nl of bel 072-5208325.